Проект и главна цел: Договор №: BG16RFOP002-2.073-18005-C01  Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: АУТОГАЗ 09 ООД
 
Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв.
европейско и 1 500.00  лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 25.09.2020 г.
Край: 25.12.2020 г. г.