Безопасност на газовите уредби

Безопасността на газовите уредби със сигурност е един от най-важните фактори, които оказват влияние върху решението дали са монтираме такава система на автомобила си. Главната причина за безпокойство е липсата на достатъчно информация по въпроса.

Най-голямото опасение на собствениците на автомобили е, че газовата система включва компоненти под налягане. Но тяхната безопасност е гарантирана чрез серия от тестове. Например, газовите бутилки са разработени така, че да издържат на условия, които многократно надвишават тези, заложени при конструирането им. В момента нормативните документи в страната изискват бутилките да се конструират така, че да издържат налягане от 3,0 MPa като функционалното налагане достига до 2,0 MPa. Всяка продавана в търговската мрежа бутилка има пълен комплект документи за безопасност и сертификати за произход. Сигурността им се гарантира от многобройните тестове за максимално налягане, якост и качество на заварките.

Рискът от повреда на газовата бутилка е минимален, тъй като те се отличават с много по-голяма здравина в сравнение с бензиновите резервоари. Така дори и при пътни инциденти вероятността от повреда е значително по-малка. Освен това, опасността от взрив или изтичане на гориво е невъзможна, защото бутилките на газовите системи са херметични.

Нивомерът е един от основните компоненти, които гарантират безопасността на газовите уредби. Този уред контролира запълването на 80% от вместимостта на резервоара и използва поредица от клапани, които предоставят висока защита при рискови ситуации.

Нивомерите се разделят на няколко различни класа според броя и вида на защитите, които осигуряват. „Евро нивомерите“ се характеризират с най-високо ниво на защита и са конструирани така, че да отговарят на изискванията за сигурност на ЕС. При тях сигурността се гарантира чрез пет отделни клапана и елементи:

  • Спирателен клапан, който не допуска бутилката да бъде напълнена над 80% от вместимостта й. Така остават свободни 20% за разширяването на газта;
  • Индикатор за нивото на наличното в бутилката гориво;
  • Клапан за повишено налягане – целта му е да гарантира безопасно изпускане на горивото, ако налягането се завиши. Настройките на този клапан не позволяват налягането да достигне над 2,7 MPa.
  • Клапан за свръх дебит – функцията му е да спре подаване на газ, в случай че дебитът се повиши.
  • Възвратен клапан – той осигурява затваряне на входа на бутилката, след като зареждането с газ приключи.

Всяка газова бутилка, която се монтира във вътрешността на автомобила, е снабдена и с предпазен кожух за допълнителна сигурност. Този кожух извежда газта навън при възникване на течове от нивомера.

Безопасността на газовите уредби е на изключително високо ниво, но е задължително те да се монтират и експлоатират в съответствие с нормативните изисквания.